Wojciech Jagielski

Wojciech Jagielski W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” nagrodzony został Wojciech Jagielski za zbiór reportaży o [...]

2017-04-22T10:29:31+00:00 22 kwietnia 2017|Laureaci 2003|

Barbara Skarga

Barbara Skarga W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” nagrodę otrzymała prof. Barbara Skarga za książkę "Ślad i obecność".

2017-04-22T10:28:59+00:00 22 kwietnia 2017|Laureaci 2003|