Piotr Kłodkowski

Piotr Kłodkowski W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” nagrodzony został Piotr Kłodkowski za książkę "O pęknięciu [...]

2017-04-22T10:20:53+00:00 22 kwietnia 2017|Laureaci 2006|

Karol Tarnowski

Karol Tarnowski W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” nagrodę otrzymał Karol Tarnowski za książkę "Usłyszeć niewidzialne". "Usłyszeć niewidzialne"- zarys filozofii [...]

2017-04-22T10:20:13+00:00 22 kwietnia 2017|Laureaci 2006|