Bogdana Pilichowska-Ragno

W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzona została Bogdana Pilichowska-Ragno.