W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzony został ks. Manfred Deselaers za pracę nad pojednaniem polsko-niemieckim i chrześcijańsko-żydowskim w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

ks. Manfred Deselaers, ur. 19 V 1955 roku w Düsseldorfie w Niemczech, jest katolickim księdzem z diecezji Aachen (Akwizgran). Po maturze w 1974 r. i semestrze studiów prawniczych w Bonn przebywał z akcją Znak Pokuty/Służby na Rzecz Pokoju przez półtora roku (1975-1976) w Izraelu, gdzie po kursie języka hebrajskiego w kibucu Dovrat większość czasu spędził w Jerozolimie, pracując w domu dla dzieci upośledzonych. Następnie studiował teologię w Tübingen (1976-1981) i Chicago (1978-1979). Po święceniach kapłańskich w Aachen w 1983 r. był wikariuszem w Mönchengladbach, gdzie pracował również w zarządzie Towarzystwa Współpracy Chrześcijańsko-Żydowskiej.
W październiku 1989 roku rozpoczął w Polsce swoją służbę na rzecz niemiecko-polskiego pojednania. Początkowo uczył się języka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a od 3 października 1990 r. mieszka w parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu. W 1996 r. doktoryzował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jego praca ukazała się w polskim przekładzie pod tytułem Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz w 1999 roku. Ksiądz Deselaers sięgnął w swej fascynującej książce po kategorie Emanuela Lévinasa, by pokazać, jaka relacja zachodzi między złem w człowieku a jego wiarą w Boga, który „jest miłością”. Autor analizuje życie i zapiski Rudolfa Hössa, poszukując tego „miejsca” w człowieku, w którym rozstrzyga się jego otwartość i zamknięcie. Pytanie o Boga i zło w biografii Rudolfa Hössa jest pytaniem o serce i miłość w jego życiu.
W 1994 r. został przewodnikiem w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, w 1995 r. opublikował medytację drogi krzyżowej (1997 po polsku: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?, Wyd. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu). Na polecenie Ks. Biskupa Heinricha Mussinghoffa z Aachen i w porozumieniu z Ks. Kardynałem Franciszkiem Macharskim poświęca się pracy nad pojednaniem niemiecko-polskim i chrześcijańsko-żydowskim w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Jako członek zarządu jest odpowiedzialny za dział programowy. Od 1997 r. jest wykładowcą teologii fundamentalnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 1998 odbył kurs dla holocaust educator w International School of Holocaust Studies, Yad Vashem, Jerusalem. W 2000 r. Polska Rada Chrześcijan i Żydów uhonorowała go tytułem Człowieka Pojednania.