nagrodzony w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” za książkę Czas pustych kościołów, w której pokazuje, że czas pandemii zmusza do ponownego odkrywania chrześcijaństwa.

 

Ks. prof. Tomáš Halík jest filozofem, teologiem i socjologiem. Po ukończeniu studiów w komunistycznej Czechosłowacji odmówiono mu prawa do pracy naukowej – został terapeutą środowiskowym osób uzależnionych.

21 października 1978 został tajnie wyświęcony przez biskupa w Erfurcie na katolickiego księdza. Do 1989 r. pozostawał jedną z najważniejszych postaci podziemnego Kościoła w Czechach. Później był m.in. doradcą prezydenta Václava Havla, wykładowcą Oksfordu, Cambridge i Uniwersytetu Karola, duszpasterzem akademickim. W 2014 roku został  laureatem Nagrody Templetona.

Autor kilkudziesięciu książek, tłumaczonych także na język polski, m.in. Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe, Przemówić do Zacheusza, Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą, Noc spowiednika. Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej, Drzewo ma jeszcze nadzieję. Kryzys jako szansa oraz Czas pustych kościołów. Za tę ostatnią została mu przyznana Nagroda Znaku i Hestii im. Józefa Tischnera.

Fot. (Tomas Halik, 28 marca 2017 r., źródło: flickr)