nagrodzony w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”. Wyróżniony został za studium „Religia i sekularyzm. Współczesny spór o sekularyzację” (2017), w którym – jak napisano w werdykcie – ukazuje splątaną genealogię, a w konsekwencji wzajemne zapośredniczenie religijnych i świeckich modeli rozumienia współczesnej kultury. Jego wnikliwe analizy wyczulają na to, co łączy – otwartość na dobro, które przemienia i przekracza podziały”.

Urodzony w 1986 r. w Gdyni Miłosz Puczydłowski jest doktorem filozofii i adiunktem w Katedrze Metafizyki i Ontologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W swej pracy badawczej zajmuje się m.in. filozofią religii i teologią w myśli niemieckojęzycznej XIX i XX wieku, problematyką tragiczności, a także kwestią sekularyzacji. Studiował filozofię w ramach MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam też w 2016 r. obronił doktorat. Jako stypendysta odbywał staże naukowe w Oslo, Wiedniu i Sztokholmie. Artykuły i przekłady publikował m.in. w „Kwartalniku Filozoficznym”, „Przeglądzie Politycznym” i miesięczniku „Znak”. W 2017 roku w wydawnictwie Universitas ukazała się jego rozprawa „Religia i sekularyzm. Współczesny spór o sekularyzację”, którą doceniło jury Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Prywatnie fascynuje się jazzem (gra amatorsko na trąbce) oraz kulturą Norwegii.