W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” nagrodzony został Wojciech Jagielski za zbiór reportaży o Afganistanie „Modlitwa o deszcz”.