Strona główna2024-04-09T14:29:06+02:00

Laureaci 2023

Anna Dymna

W kategorii inicjatywy duszpasterskie i/lub społeczne będące działaniem według wartości głoszonych przez ks. Józefa Tischnera, nagrodę otrzymałaAnna Dymna za wszechstronną działalność na rzecz osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami, w tym zwłaszcza z upośledzeniem intelektualnym oraz rzadkimi [...]

Konstanty Gebert

Nagrodę Tischnera za książkę lub cykl publikacji, które stanowią kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”, otrzymał Konstanty Gebert, autor książki „Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło”. Ta przejmująca, lecz także obezwładniająca statystykami dawnych i współczesnych ludobójstw [...]

O Nagrodzie

Wydawnictwo Znak wraz z Ergo Hestią ustanowiły coroczną Nagrodę Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera, by promować w Polsce style myślenia i postawy łączące w sobie intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na „twarz drugiego”. Nagroda nosi imię ks. Józefa Tischnera, gdyż to on właśnie „meblował” przez lata polskie głowy i uczył, jak dorastać do wolności, która jest „sposobem istnienia dobra”.

Czytaj więcej
Przejdź do góry