Strona główna 2018-04-07T21:21:50+00:00

Wiadomości

Zobacz więcej wiadomości

Laureaci 2018

Miłosz Puczydłowski

nagrodzony w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”. Wyróżniony został za studium „Religia i sekularyzm. Współczesny spór o sekularyzację” (2017), w którym – jak napisano w werdykcie – ukazuje splątaną genealogię, [...]

Jan Jakub Wygnański

nagrodzony w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata”. Jest to nagroda „za całokształt działalności na rzecz sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Jego wytrwała praca służy wzmocnieniu ruchów obywatelskich, a [...]

Krzysztof Czyżewski

nagrodzony w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”. Wyróżnienie przyznano za książkę „Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei”, w której „podpowiada, jak budować niewidzialne, ale odporne na [...]

O Nagrodzie

Miesięcznik i Wydawnictwo Znak wraz z Ergo Hestią ustanowiły coroczną Nagrodę Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera, by promować w Polsce style myślenia i postawy łączące w sobie intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na „twarz drugiego”. Nagroda nosi imię ks. Józefa Tischnera, gdyż to on właśnie „meblował” przez lata polskie głowy i uczył, jak dorastać do wolności, która jest „sposobem istnienia dobra”.

Czytaj więcej