W kategorii inicjatywy duszpasterskie i/lub społeczne będące działaniem według wartości głoszonych przez ks. Józefa Tischnera, nagrodę otrzymałaAnna Dymna za wszechstronną działalność na rzecz osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami, w tym zwłaszcza z upośledzeniem intelektualnym oraz rzadkimi chorobami i dysfunkcjami.

Jej działalność nie tylko przynosi konkretną, niezbędną pomoc tysiącom potrzebujących, lecz także kreuje w społeczeństwie nowy obraz osób z niepełnosprawnościami. Anna Dymna skutecznie buduje „świat ludzkiej nadziei”.

Działania podejmowane w ramach założonej 20 lat temu Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” na różne sposoby wspierają osoby z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną.

– Dymna daje coś więcej niż bezpośrednią pomoc: ona zmienia obraz tych osób w społeczeństwie, sposób, w jaki na nie patrzymy – podkreśla Wojciech Bonowicz, członek Kapituły.

Chciałoby się powiedzieć, że osobom wykluczonym, zmarginalizowanym, traktowanym często protekcjonalnie przywraca godność; przecież jednak one tę godność już mają, ona zaś wytrwale się o nią upomina. Przeróżne akcje Fundacji, konkurs poetycki „Słowa, dobrze, że jesteście”, Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”, Festiwal Zaczarowanej Piosenki – wszystko to przełamuje stereotypowe spojrzenie na osoby z niepełnosprawnościami jako te, które raczej potrzebują pomocy, niż same mogą coś zaoferować społeczeństwu. Dymna odsłania twarze tych osób i pokazuje ich piękno.

 

Fot. Jacek Domiński/EastNews