Ks. Adam Boniecki ogłasza laureatów Nagrody i. ks. Tischnera