Grupa Granica skupiła szereg organizacji oraz lokalną ludność Podlasia wokół wspólnego celu, jakim jest pomoc skrajnie wycieńczonym i osamotnionym ludziom, przerzucanym przez polsko-białoruską granicę. Ten sam cel przyświecał wolontariuszom warszawskiego KIK-u, którzy stworzyli na tamtym terenie Punkt Interwencji Kryzysowej.

Grupa Granica i współpracujący z nią wolontariusze warszawskiego KIK–u przypomnieli, że prawdziwa solidarność nie dzieli bliźnich na swoich i obcych”, podkreślali w werdykcie członkowie Jury.

Żyjemy w czasach, gdy dobre chęci to za mało – potrzebne są czyny. Grupa Granica i Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej mieli dość odwagi i determinacji, aby nieść pomoc ludziom w potrzebie tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna. To oni pokazują nam dziś, czym są prawdziwe wartości, na których powinna być zbudowana każda wspólnota.

Grupa Granica to ruch społeczny, sprzeciwiający się odpowiedzi rządzących na wydarzenia, jakie mają miejsce na polsko-białoruskim pograniczu. Jej członkowie pomagają migrantkom i migrantom przymusowym, którzy znaleźli się na terytorium Polski oraz monitorują przypadki łamania praw człowieka. Ruch tworzą aktywiści i aktywistki z całej Polski, w tym także mieszkanki i mieszkańcy terenów przygranicznych oraz stale powiększająca się grupa organizacji społecznych.