16. Dni Tischnerowskie – wręczenie Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera i koncert (2016)