Grupa Granica skupiła szereg organizacji oraz lokalną ludność Podlasia wokół wspólnego celu, jakim jest pomoc skrajnie wycieńczonym i osamotnionym ludziom, przerzucanym przez polsko-białoruską granicę. Ten sam cel przyświecał wolontariuszom warszawskiego KIK-u, którzy stworzyli na tamtym terenie Punkt Interwencji Kryzysowej.

Grupa Granica i współpracujący z nią wolontariusze warszawskiego KIK–u przypomnieli, że prawdziwa solidarność nie dzieli bliźnich na swoich i obcych”, podkreślali w werdykcie członkowie Jury.

Żyjemy w czasach, gdy dobre chęci to za mało – potrzebne są czyny. Grupa Granica i Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej mieli dość odwagi i determinacji, aby nieść pomoc ludziom w potrzebie tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna. To oni pokazują nam dziś, czym są prawdziwe wartości, na których powinna być zbudowana każda wspólnota.

Klub Inteligencji Katolickiej jest stowarzyszeniem założonym w 1956 r., zrzeszającym ok. 2000 członków, których celem jest rozwijanie postawy służby na rzecz dobra wspólnego. Warszawski KIK organizuje pomoc humanitarną, m.in. przy granicy polsko–białoruskiej, prowadzi działania edukacyjne i społeczne (współpraca z mniejszościami w Polsce, prowadzenie pierwszego w Polsce telefonu wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele), a także działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej (wsparcie niezależnego szkolnictwa na Białorusi, opieka nad dziećmi dotkniętymi przez konflikt na Wschodzie Ukrainy)