W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzona została Janina Ochojska-Okońska.

Jej imponująca i zakrojona na coraz szerszą skalę działalność w Polskiej Akcji Humanitarnej nieustannie przypomina Polakom, jak wielką siłę ma w sobie ideał solidarności. Janina Ochojska-Okońska jest osobą, która niesie nadzieję. Swym życiem i działalnością humanitarną pokazuje, że można przezwyciężyć kruchość ciała, rozpacz i zło tego świata, jeśli ma się w sobie wiarę w siłę dobra.

Założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Studiowała astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów (1980) pracowała w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako studentka działała w Duszpasterstwie Akademickim oo. Jezuitów w Toruniu, a od 1976 roku włączyła się w działalność opozycyjną, angażując się m.in. w powstanie NSZZ Solidarność w Toruniu. W 1984 r. wyjechała do Francji na operację. Tam zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Jako wolontariuszka działała dla fundacji „EquiLibre”, wyszukując kontakty i koordynując pomoc dla Polski. W 1989 r. była jedną z twórców polskiego oddziału fundacji. W 1992 zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii.
Laureatka nagród krajowych i zagranicznych między innymi: tytuł Kobieta Europy (1994), nagroda im. Jana Karskiego (USA), Order Uśmiechu, nagroda Fundacji im. Romerów (Kanada), nagroda Pax Christi International Peace Award, Medal św. Jerzego przyznany przez Tygodnik Powszechny, Atsushi Nakata Memorial (Japonia). W 2004 r. w ankiecie tygodnika Polityka znalazła się na 7. miejscu w rankingu najbardziej wpływowych kobiet w Polsce.
Niepełnosprawna od wczesnego dzieciństwa (polio). W 2000 r. ukazał się wywiad rzeka: „Niebo to inni” (Wydawnictwo Znak, z Janiną Ochojską rozmawiał Wojciech Bonowicz).