Piotr Kłodkowski

W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” nagrodzony został Piotr Kłodkowski za książkę „O pęknięciu wewnątrz cywilizacji”.

„O pęknięciu wewnątrz cywilizacji” z niezwykłą empatią i znawstwem uczy Polaków sztuki rozumienia Innego – w tym wypadku cywilizacji islamu i hinduizmu. Opisując splątane i dramatyczne dzieje bliższego i dalszego Wschodu, nie traci z oczu pojedynczego człowieka – z jego radościami i biedami. Jego książka, wolna od naiwnego optymizmu, leczy z lęku przed obcym, tym samym pomagając nam dźwigać „nieszczęsny dar wolności”.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał również stopień doktora nauk humanistycznych. Ukończył podyplomowe studia Master of Business Administration na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalista w zakresie politologii i stosunków międzynarodowych. Uczestnik staży naukowych w National Institute of Modern Languages/Quaid-i-Azam University w Islamabadzie, University Collage Cork w Irlandii, Clare Hall, Cambridge University. Autor ponad 50 publikacji, w tym m.in. książek ”Homo mysticus hinduizmu i islamu; Mistyczny ruch bhakti i sufizm”, Wydawnictwo Akademickie Uniwersytetu Warszawskiego DIALOG, Warszawa 1998 r., ”Jak modlą się hindusi”, Verbinum, Warszawa 2000 r., ”Wojna światów? O iluzji wartości uniwersalnych” Znak, Kraków 2002 r. Pracownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Obszar pracy badawczej – politologia, a szczególnie przemiany ideologiczne, i ich odzwierciedlenie w mediach. Rola mediów w kształtowaniu świadomości kulturowej poszczególnych obszarów cywilizacyjnych. Historia wybranych mediów w świecie Orientu. Rola mediów w procesie kształtowania świadomości kulturowej obszarów Orientu i świata zachodniego; zagadnienia różnic kulturowych i religijnych na styku cywilizacji europejskiej i muzułmańskiej; media jako czynnik kształtowania polityki w procesach konfliktów międzycywilizacyjnych.