Krystyna Kurczab-Redlich
W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” nagrodzona została Krystyna Kurczab-Redlich za książkę „Głową o mur Kremla”.

Krystyna Kurczab-Redlich odważnie kreśli obraz współczesnej Rosji, w której tryumfuje propagandowe kłamstwo i łamane są prawa człowieka. Jej przejmująca opowieść jest przestrogą przed ucieczką od odzyskanej wolności.

Żaden z polskich korespondentów od trzydziestu lat nie stworzył podobnego zapisu życia Rosjan. Zapisu trudów codzienności, ale i wstrząsów politycznych epoki przejścia od komunizmu do formacji, którą tylko teoretycznie można nazwać demokracją. Autorka łamie schematy: i te o dzikich Rosjanach, których powinna się bać Europa Zachodnia, i te o międzynarodowym terroryzmie, który zawładnął Czeczenią. Dokumentuje cynizm polityków rozgrywających „czeczeńską kartę” także przy głośnych aktach terrorystycznych, takich jak podczas spektaklu Nord-Ost czy w Biesłanie. Obnaża cynizm w stosunku do własnych obywateli, karmionych propagandą i przedstawianych światu jako zbiór bezwolnych jednostek. (W.A.B 2007)

Krystyna Kurczab-Redlich wieloletnia korespondentka polskich mediów w Rosji,
z wykształcenia prawnik. Autorka filmów dokumentalnych o Czeczenii, w której od 1999 roku wielokrotnie bywała, a także książki o współczesnej Rosji „Pandrioszka” (2000). Uhonorowana najważniejszym dziennikarskim laurem dla korespondenta zagranicznego: Nagrodą im. Karola Dziewanowskiego, ponadto otrzymała nagrodę Amnesty International za publikacje o łamaniu praw człowieka w Czeczenii oraz Nagrodę im. Melchiora Wańkowicza za reportaże z Czeczenii. W 2005 roku czeczeńska organizacja „Echo wojny” wraz z Amnesty International i Fundacją Helsińską zgłosiły jej kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla.