W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzona została Siostra Anna Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej.

Siostra Anna Bałchan wyróżniona za pracę w Stowarzyszeniu im. Maryi Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom, które chcą porzucić prostytucję. Siostra Bałchan pokazuje, że Kościół nie ma murów i przypomina, że świat nie jest stworzony dla sprawiedliwości, ale dla miłości.

Siostra Anna Bałchan z zawodu jest mechanikiem obróbki skrawaniem. Nigdy nie pracowała w zawodzie. Skończyła teologię, szkoliła się w Instytucie Ericksonowskim
i zaliczyła kilka innych kursów, które teraz pomagają jej w pracy z ludźmi. Świetnie gra na gitarze i pięknie śpiewa. Przez dziesięć lat pracowała z dziećmi – prowadziła grupy teatralne, muzyczne i turystyczne. Kilka lat temu prezydent Katowic Henryk Dziewior poprosił matkę generalną Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, aby wskazała siostrę, która zajęłaby się pomocą osobom zmuszanym do prostytucji. Oddelegowano do tego zadania siostrę Annę Bałchan. Dwa lata temu siostra Anna założyła Stowarzyszenie im. Maryi Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom. Działa ono w Katowicach. Jego celem jest udzielanie pomocy kobietom, które chcą porzucić prostytucję i rozpocząć normalne życie oraz tym, które mogą być prostytucją zagrożone.