Zbigniew Nosowski

Zbigniew Nosowski, laureat Nagrody Tischnera 2022