KS. TOMÁŠ HALÍK – nagrodzony w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” za książkę Czas pustych kościołów, w której pokazuje, że czas pandemii zmusza do ponownego odkrywania chrześcijaństwa.