Jan Młynarczyk otrzymał nagrodę w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata”. Wyróżniony został za pracę w Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” z Torunia. „Jest on pionierem i bardzo skutecznym promotorem działań, które służą usamodzielnieniu się osób niepełnosprawnych – czy to poprzez zatrudnienie wspomagane (tworzenie specjalnych miejsc pracy), czy tzw. mieszkalnictwo treningowe (aktywizujący pięciomiesięczny kurs samodzielnego życia w wynajętym mieszkaniu)”, napisało jury w uzasadnieni u swej decyzji.

Jan Młynarczyk, prezes Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” z Torunia, jest pionierem i jednocześnie bardzo aktywnym promotorem tzw. zatrudnienia wspomaganego (tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, którym towarzyszą asystenci). Pod jego kierownictwem Fundacja „ARKADIA” wprowadziła w 2014 r. pilotażowo inny nowatorski program: mieszkalnictwo treningowe. Osoby wybrane przez Fundację spośród osób aktywnych zawodowo mają możliwość odbyć trwający 5 miesięcy trening mieszkaniowy w wynajętym przez Fundację domu na terenie Torunia. Pod okiem trenerów mieszkaniowych uczą się samodzielności i odpowiedzialności, które przydają się im później po powrocie do domów rodzinnych. Jan Młynarczyk wcześniej zajmował się m.in. pomocą finansową dla małych przedsiębiorców (Fundusz Mikro). Wraz z żoną Kasią adoptował troje dzieci, najmłodsze to dziewczynka z zespołem Downa.