Katarzyna Kałamajska-Liszcz i Krzysztof Liszcz

W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzeni zostali Państwo Katarzyna Kałamajska-Liszcz i Krzysztof Liszcz.

Państwo Katarzyna Kałamajska-Liszcz i Krzysztof Liszcz wyróżnieni zostali za wszechstronną pracę na rzecz dzieci adoptowanych – zwłaszcza tych z uszkodzeniem mózgu i dotkniętych syndromem FAS (alkoholowego zespołu płodowego). Oboje stworzyli dom, w którym znalazły schronienie ich przybrane dzieci, a setki udręczonych rodziców zyskały fachową psychologiczną pomoc i zwyczajne ludzkie wsparcie.

Małżeństwo – Katarzyna Kałamajska-Liszcz, historyk sztuki i Krzysztof Liszcz, lekarz psychiatra – przysposobiło czworo dzieci obarczonych zespołem FAS – Fetal Alkohol Syndrom – czyli alkoholowym zespołem płodowym (zaburzenie rozwojowe płodu pod wpływem działania alkoholu), w tym dziewczynkę dotkniętą dodatkowo głębokim upośledzeniem (rozpoznanie „czterokończynowego porażenia mózgowego”). Na pierwszą adopcję rodzeństwa, Pawła i Katarzyny, państwo Liszczowie zdecydowali się 20 lat temu. W 2002 roku stali się rodzicami zastępczymi dla Ewy i Julii. Rodzina ta jest przykładem, że można – korzystając z najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej i psychologicznej oraz siły duchowej pokonać niewyobrażalnie trudne bariery związane z rozwojem dzieci z uszkodzeniami mózgu oraz syndromem FAS, a nadto spełniać misję służebną wobec innych rodzin dotkniętych tymi chorobami. Dr Liszcz jest współzałożycielem toruńskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”. Wspólnie prowadzą warsztaty i szkolenia w zakresie rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami mózgu oraz leczenia FAS. Katarzyna Kałamajska-Liszcz jest współautorką publikacji na temat FAS: Czy FAS można leczyć? (2008, wraz z Teresą Jadczak-Szumiło) oraz Biorę odpowiedzialność (2009, wraz z Teresą Jadczak-Szumiło).