Aleksander Smolar

W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”, nagrodzony został Aleksander Smolar.

Aleksander Smolar został wyróżniony za całokształt publicystyki, w której pokazuje, że polityka jest sztuką racjonalnej perswazji i dialogu z ideowym przeciwnikiem. Jego wnikliwe analizy pozwalają dostrzec szerszy, międzynarodowy kontekst decyzji podejmowanych przez polskich polityków i przewidzieć ich możliwe konsekwencje.

Aleksander Smolar, ur. 10 XII 1940 r. w Białymstoku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Ekonomii Politycznej i Socjologii (1964). 1964-1968 asystent na Wydziale Ekonomii Politycznej UW; 1969-1970 pracownik Stołecznego Przedsiębiorstwa Redom, następnie Instytutu Przemysłu Samochodowego. 1954-1957 członek ZMP, 1958-1964 członek ZMS; 1962-1963 sekretarz komitetu uczelnianego, współtwórca Politycznego Klubu Dyskusyjnego UW. 1963-1966 II sekretarz PZPR na Wydziale Ekonomii Politycznej UW, wykluczony z partii za jej publiczną krytykę. W III 1968 uczestnik studenckich protestów; 9 III 1968- II 1969 aresztowany. 1971-1989 na emigracji politycznej we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji. Od 1973 pracownik naukowy francuskiego Krajowego Centrum Badań Naukowych (CNRS). 1974-1989 założyciel oraz redaktor naczelny kwartalnika politycznego „Aneks”; w 1974 współtwórca (obok Eugeniusza i Niny Smolarów) wydawnictwa Aneks. 1976-1980 rzecznik KOR, KSS „KOR” za granicą; organizator sprzętu poligraficznego i introligatorskiego dla opozycjonistów w Polsce. 1989-1990 doradca ds. politycznych premiera Tadeusza Mazowieckiego, 1992-1993 doradca ds. polityki zagranicznej premier Hanny Suchockiej. Od 1990 prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. 1990-1994 członek Rady Krajowej UD, nast. UW. Autor wielu publikacji, m.in.: Le role des groupes d’opposition la veille de la democratisation en Pologne et en Hongrie (red. z Peterem Kende, 1989), La grande secousse. L’Europe de l’Est 1989-1990 (red. z Peterem Kende, 1991), Globalization, Power and Democracy (red. z Markiem Plattnerem, 2000).