W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”, nagrodę otrzymała siostra Barbara Chyrowicz SSpS za książkę „O sytuacjach bez wyjścia w etyce” (Znak, 2008).

Siostra Barbara Chyrowicz SSpS została wyróżniona za książkę „O sytuacjach bez wyjścia w etyce”, w której – wkraczając w świat trudnych i tragicznych wyborów moralnych – przypomina, że nie tylko wola, ale i rozum jest sprzymierzeńcem etycznej dzielności. Imponuje zarazem wiedzą medyczną, dzięki której potrafi rozpoznać stawkę najdramatyczniejszych wyborów moralnych naszych czasów.
Siostra Barbara Chyrowicz SSpS jest filozofem, etykiem, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownikiem Katedry Etyki Szczegółowej tej uczelni. Należy do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Opublikowała m.in. „Zamiar i skutki. Filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku” (1997) oraz „O sytuacjach bez wyjścia w etyce” (2008). Jest współautorem podręcznika „Etyka zawodu psychologa” (2009). Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Znakiem”.