nagrodzony w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”. Wyróżniony za książkę Nigdy nie układaj się ze złem. Pięćdziesiąt lat zmagań o Kościół i Polskę, w której odważnie upomina się o powrót do wartości ewangelicznych – w myśleniu o Polsce i o świecie.  W jego tekstach współczesne chrześcijaństwo uwalnia się od grymasu niechęci do świata i odzyskuje swój źródłowy blask.

Urodził się w 1936 roku w Skierbieszowie koło Zamościa. Jest teologiem, duszpasterzem, publicystą i byłym działaczem opozycji antykomunistycznej. Do zakonu dominikanów wstąpił w 1952 r., w roku  1961 otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1966-1968 studiował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Najpierw był duszpasterzem akademickim w Gdańsku, potem pełnił tę posługę w Lublinie i we Wrocławiu. W drugiej połowie lat 80. organizował „Tygodnie społeczne”, czyli cykle spotkań propagujące budowanie niezależnych struktur społecznych. Ojciec Wiśniewski napisał głośny list otwarty do Edwarda Gierka, w którym sprzeciwiał się twierdzeniu, że PRL jest państwem świeckim. W marcu 1977 r. podpisał „Apel do społeczeństwa polskiego”, pierwszy dokument Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Wtedy też został zaliczony do 60 polskich opozycjonistów w dokumencie „Rozpoznanie antysocjalistycznych wrogich i negatywnych sił w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Po transformacji ustrojowej pracował w Krakowie, a potem w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sankt Petersburgu. Obecnie mieszka w Lublinie. Ojciec Wiśniewski został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 roku Bronisław Komorowski nagrodził go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W ostatnich latach głośne stały się jego listy i wypowiedzi publiczne, w których potępia upolitycznienie polskiego Kościoła i działania jego przedstawicieli, które przeczą duchowi Ewangelii. Owocem jego wieloletnich przemyśleń  teologicznych i obywatelskich jest książka Nigdy nie układaj się ze złem. Pięćdziesiąt lat zmagań o Kościół i Polskę (WAM, 2018).