nagrodzony w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”. Nagrodzony za książkę Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa, która przynosi fresk dwudziestowiecznego polskiego losu. Opowieść o życiu Jana Józefa Lipskiego służy nie tylko przypomnieniu tej legendarnej postaci, lecz także pokazaniu, że współczesna Polska może być inna. Łukasz Garbal proponuje swym czytelnikom lekcję dojrzałego patriotyzmu, który łączy, a nie dzieli.

(ur. 1976 r.). Pasję do polonistyki i historii oraz samoorganizacji społecznej zawdzięcza rodzicom i nauczycielom z Prywatnego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. K. Gostyńskiego w Lublinie. Współpracował z lubelskim Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatrem „NN” (kwartalnik uczniów i nauczycieli „Scriptores Scholarium”). Absolwent polonistyki KUL. Doktor nauk humanistycznych (2008). Kustosz dyplomowany w Instytucie Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, oddziale Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.

Edytor. Opracował wybór pism Jana Józefa Lipskiego: Słowa i myśli. Szkice wybrane (Warszawa 2009), Dziennik 1954-1957 (Warszawa 2010), Pisma polityczne. Wybór (Warszawa 2011), Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego (Warszawa 2015), oraz korespondencji Jana Józefa Lipskiego z Jerzym Giedroyciem (Listy 1957-1991, Warszawa 2015).

Autor książek: „Ferdydurke”. Biografia powieści (Kraków 2010), Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie (Warszawa 2011), „Prezydent opozycji”. Krótka biografia Jana Józefa Lipskiego (Warszawa 2017), Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa, t. 1-2 (Warszawa 2018). Współpracownik miesięczników „Nowe Książki” (2007-2017), „Znak” (od 2011).

W czasach licealnych stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, jeden z laureatów nagrody dla młodych naukowców „Zostańcie z nami” tygodnika „Polityka” (2009 r.).

Lokalny aktywista, bliski ruchom miejskim. Mąż i tata.