Paweł Śpiewak

w kategorii Pisarstwo religijne lub filozoficzne stanowiące kontynuację „myślenia według wartości”

Paweł Śpiewak jest wybitnym polskim socjologiem oraz historykiem idei, specjalizuje się w myśli liberalnej i konserwatywnej. W swych pracach komentuje również przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej. Jako publicysta i pisarz religijny, ma w swym dorobku m.in. komentarze do Biblii. Jest profesorem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego. W przeszłości brał udział w debacie publicznej nie tylko jako komentator, ale również jako aktywny polityk; Poseł do Sejmu V kadencji.