w kategorii Inicjatywy duszpasterskie i społeczne współtworzące „polski kształt dialogu Kościoła
i świata”

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES to katolicka organizacja pozarządowa, działająca od 1986 roku. Stowarzyszenie objęło pomocą terapeutyczną i programem integracyjnym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny. Dzięki całodobowej opiece wspiera najciężej dotkniętych upośledzeniem i samotnością. Osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowej oferuje bezpłatną pomoc prawną i poradnictwo socjalne. Realizuje programy rzecznictwa praw oraz program pomocy stypendialnej dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Działalność Stowarzyszenia opiera się na współpracy terapeutów, psychologów, pracowników socjalnych, prawników i wolontariuszy oraz członków rodzin osób z niepełnosprawnością.