Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

w kategorii Inicjatywy duszpasterskie i społeczne współtworzące „polski kształt dialogu Kościoła
i świata”

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES to katolicka organizacja pozarządowa, działająca od 1986 roku. Stowarzyszenie objęło pomocą terapeutyczną i programem integracyjnym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny. Dzięki całodobowej opiece wspiera najciężej dotkniętych upośledzeniem i samotnością. Osobom znajdującym się w krytycznej sytuacji życiowej oferuje bezpłatną pomoc prawną i poradnictwo socjalne. Realizuje programy rzecznictwa praw oraz program pomocy stypendialnej dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Działalność Stowarzyszenia opiera się na współpracy terapeutów, psychologów, pracowników socjalnych, prawników i wolontariuszy oraz członków rodzin osób z niepełnosprawnością.

2018-02-21T12:24:19+00:00 22 kwietnia 2017|Laureaci 2013|