nagrodzony w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację myślenia według wartości

Ur. w 1959, niedoszły muzyk, pisarz i żeglarz, który ostatecznie został profesorem filozofii. W pracy naukowej dąży do łączenia filozofii analitycznej z fenomenologią i hermeneutyką, które wychodzą od ludzkiego doświadczenia. Od kilkunastu lat współpracuje z Programem II Polskiego Radia jako autor lub stały gość audycji poświęconych filozofii, literaturze i muzyce. Pracuje na UKSW w Warszawie, wcześniej uczył filozofii między innymi na UW, UJ, w Collegium Civitas i Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jest autorem siedmiu książek, m. in: Krzywda i zadośćuczynienie (2003), O istocie pojęć (2007), Aporie samowiedzy (2013) oraz O rozsądku i jego szaleństwach (2019).

Angażuje się w różne formy popularyzowania nauki. Jest współautorem podręczników szkolnej edukacji filozoficznej. Przez kilka lat prowadził eksperymentalne zajęcia filozoficzne w gimnazjum i szkole podstawowej oraz warsztaty dla nauczycieli. Organizował także festiwale nauki.