Anna Dymna

W kategorii inicjatywy duszpasterskie i/lub społeczne będące działaniem według wartości głoszonych przez ks. Józefa Tischnera, nagrodę otrzymałaAnna Dymna za wszechstronną działalność na rzecz osób z [...]