W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” nagrodzony został prof. Wiktor Osiatyński za książkę „Rehab”.