Teresa Sawicka i Marta Sawicka

W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzone zostały Teresa Sawicka i Marta Sawicka.