ks. Tomasz Węcławski

W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” nagrodę otrzymał ks. Tomasz Węcławski za książkę „Królowanie Boga. Dwa objaśnienia wyznania wiary Kościoła”.