W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” nagrodę otrzymał prof. Bronisław Baczko za książkę „Hiob mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronności zła”.