ks. Michał Heller

Laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera w 2010 roku w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”, ks. prof. Michał Heller (ur. 1936), wyróżniony został za całokształt twórczości, a w szczególności za to, iż „od lat przekonująco pokazuje, że religia i nauka nie muszą pozostawać w konflikcie”.

Ks. Michał Heller jest kosmologiem, filozofem i teologiem, profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pochodzi z rodziny inteligenckiej, zainteresowanie naukami ścisłymi odziedziczył po ojcu, który był inżynierem. W 1940 roku wraz z rodziną został wysiedlony na Syberię, a cztery lata później przesiedlony do Urbachu. Po wojnie rodzina wróciła do Polski, a przyszły uczony rozpoczął naukę w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. W 1953 r. po maturze wstąpił do seminarium duchownego.

Święcenia kapłańskie przyjął 26 kwietnia 1959 r. Przez rok pracował jako wikary na parafii w Ropczycach, a następnie kontynuował studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam w 1966 r. obronił doktorat z kosmologii, a trzy lata później uzyskał habilitację. Wykładał w tarnowskim seminarium duchownym, był pierwszym dziekanem Wydziału Teologicznego w Tarnowie.

Jest autorem przeszło 30 książek naukowych i popularnonaukowych, m.in. „Filozofia nauki”, „Ostateczne wyjaśnienia wszechświata”, „Filozofia przyrody. Zarys historyczny”, „Kosmologia kwantowa”, „Uchwycić przemijanie”, „Szczęście w przestrzeniach Banacha”, „Nauka i wyobraźnia”, „Kosmiczna przygoda Człowieka Mądrego”, „Moralność myślenia”, „Usprawiedliwienie wszechświata”, „Wszechświat i słowo”. Na płytach ukazały się jego wykłady „o nauce, wszechświecie i Nieskończoności” zatytułowane „Drogami myślących”.

Członek Papieskiej Akademii Nauk i pracownik Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. W 2008 r. jako pierwszy Polak został laureatem Nagrody Templetona przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią. Całą sumę (około 1,6 mln dolarów) przeznaczył na stworzenie w Krakowie interdyscyplinarnego Centrum Kopernika, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
W 2009 r. otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.