W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” nagrodę otrzymała prof. Barbara Skarga za książkę „Ślad i obecność”.