Laureaci2020-10-28T06:08:43+01:00

Laureaci 2020

Aleksandra Domańska

nagrodzona w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować nieszczęsny dar wolności   Ur. 1954, pisarka, reżyserka, absolwentka Filologii Polskiej UW i Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych). [...]

Marina Hulia

nagrodzona w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących polski kształt dialogu Kościoła i świata   Ur. 1965, pisarka, działaczka społeczna, pedagożka. Rosjanka urodzona na terenie dzisiejszej Ukrainy, od ponad 20 lat mieszkająca w Polsce. Absolwentka [...]

Robert Piłat

nagrodzony w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację myślenia według wartości Ur. w 1959, niedoszły muzyk, pisarz i żeglarz, który ostatecznie został profesorem filozofii. W pracy naukowej dąży do łączenia filozofii analitycznej z fenomenologią [...]

Laureaci 2019

Łukasz Garbal

nagrodzony w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”. Nagrodzony za książkę Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa, która przynosi fresk dwudziestowiecznego polskiego losu. Opowieść o życiu Jana Józefa [...]

Laureaci 2018

Miłosz Puczydłowski

nagrodzony w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”. Wyróżniony został za studium „Religia i sekularyzm. Współczesny spór o sekularyzację” (2017), w którym – jak napisano w werdykcie – ukazuje splątaną genealogię, [...]

Jan Jakub Wygnański

nagrodzony w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata”. Jest to nagroda „za całokształt działalności na rzecz sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Jego wytrwała praca służy wzmocnieniu ruchów obywatelskich, a [...]

Krzysztof Czyżewski

nagrodzony w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”. Wyróżnienie przyznano za książkę „Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei”, w której „podpowiada, jak budować niewidzialne, ale odporne na [...]

Laureaci 2017

Laureaci 2016

Ks. Józef Krawiec

Ks. Józef Krawiec Nagrodzony w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” za działalność na rzecz ludzi społecznie wykluczonych. Stowarzyszenie, które założył, „daje schronienie i wszechstronną opiekę tym, którzy z [...]

Jerzy Sosnowski

Jerzy Sosnowski Nagrodzony w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”, za książkę „Co Bóg zrobił szympansom?”, w której – jak napisało jury – „przywraca blask słowu dialog. [...]

Laureaci 2015

Jan Młynarczyk

Jan Młynarczyk otrzymał nagrodę w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata”. Wyróżniony został za pracę w Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” z Torunia. „Jest on pionierem i bardzo [...]

Antoni Kroh

Antoni Kroh otrzymał nagrodę w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”. Wyróżniony został za całokształt twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej książki „Wesołego Alleluja, Polsko Ludowa, czyli o [...]

Jacek Filek

Jacek Filek został nagrodzony w kategorii pisarstwa religijnego i filozoficznego, stanowiącego kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”. Nagrodę otrzymał za książkę „Etyka. Reinterpretacja” (Homini 2014), w której, jak napisało jury, „nie boi twierdzić, że etyka nie [...]

Laureaci 2014

Ks. Jacek Ponikowski

Ks. Jacek Ponikowski Wyróżniony za stworzenie Domu dla Niewidomych Mężczyzn im. Matki Elżbiety Czackiej w Niepołomicach i twórczą kontynuację dzieła Matki Czackiej. Ksiądz Ponikowski pokazuje piękno kapłaństwa jako bezwarunkowej służby. Ks. Jacek Ponikowski jest duszpasterzem [...]

Karol Modzelewski

Karol Modzelewski wyróżniony za książkę „Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca”, w której ze swadą i zrozumieniem dla rozmaitości ludzkich losów interpretuje dzieje ostatniego półwiecza historii Polski. Karol Modzelewski imponuje niezależnością sądu, powściągliwością w ferowaniu [...]

Ks. Jan Kracik

Ks. Jan Kracik Wyróżniony za całokształt twórczości, w której pasjonująco opowiada o paradoksach „świętego Kościoła grzesznych ludzi”. Z jego książek przebija nie tylko dociekliwość historyka, ale też głęboka mądrość, pozwalająca odróżnić ludzkie namiętności od tego, [...]

Laureaci 2013

Michał Łuczewski

w kategorii Publicystyka lub eseistyka na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” Michał Łuczewski jest socjologiem i publicystą. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Socjologii UW oraz w Centrum Myśli Jana Pawła II. [...]

Paweł Śpiewak

Paweł Śpiewak w kategorii Pisarstwo religijne lub filozoficzne stanowiące kontynuację „myślenia według wartości” Paweł Śpiewak jest wybitnym polskim socjologiem oraz historykiem idei, specjalizuje się w myśli liberalnej i konserwatywnej. W swych pracach komentuje również przemiany [...]

Laureaci 2012

Karolina Wigura

Karolina Wigura W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” nagrodzona została Karolina Wigura za książkę „Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki”. Jurorzy zwrócili uwagę, że książka [...]

Jerzy Szacki

Laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”, prof. Jerzy Szacki, wyróżniony został za całokształt twórczości, „w której łączy najwyższe standardy rzetelności naukowej [...]

Laureaci 2011

Uniwersytet Dzieci

Uniwersytet Dzieci W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu” Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera w 2011 r. otrzymał Uniwersytet Dzieci, oferujący dzieciom edukację wzorowaną na kształceniu akademickim. Inicjatywę tę [...]

Dariusz Kosiński

Dariusz Kosiński Laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera w 2011 roku w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”. Wyróżniono go za książkę „Teatra polskie. [...]

Piotr Sikora

Piotr Sikora Laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera w 2011 roku w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”, dr Piotr Sikora, wyróżniony został za książkę „Logos niepojęty”, „w [...]

Laureaci 2010

Tomasz Rakowski

Tomasz Rakowski W 2010 r. został laureatem Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera w 2010 roku w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”. Wyróżniono go [...]

ks. Michał Heller

ks. Michał Heller Laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera w 2010 roku w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”, ks. prof. Michał Heller (ur. 1936), wyróżniony został za [...]

Laureaci 2009

Aleksander Smolar

Aleksander Smolar W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”, nagrodzony został Aleksander Smolar. Aleksander Smolar został wyróżniony za całokształt publicystyki, w której pokazuje, że polityka jest sztuką [...]

Barbara Chyrowicz SSpS

W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”, nagrodę otrzymała siostra Barbara Chyrowicz SSpS za książkę „O sytuacjach bez wyjścia w etyce” (Znak, 2008). Siostra Barbara Chyrowicz SSpS została wyróżniona za książkę [...]

Laureaci 2008

Siostra Anna Bałchan

W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzona została Siostra Anna Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Siostra Anna Bałchan wyróżniona za pracę w Stowarzyszeniu im. Maryi Niepokalanej na [...]

Krystyna Kurczab-Redlich

Krystyna Kurczab-Redlich W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” nagrodzona została Krystyna Kurczab-Redlich za książkę "Głową o mur Kremla". Krystyna Kurczab-Redlich odważnie kreśli obraz współczesnej Rosji, w [...]

Ks. Robert J. Woźniak

Ks. Robert J. Woźniak W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” nagrodę otrzymał Ksiądz Robert J. Woźniak za książkę "Przyszłość, teologia, społeczeństwo". Ksiądz Robert J. Woźniak z pasją dowodzi, iż teologia [...]

Laureaci 2007

Brat Moris Maurin

Brat Moris Maurin W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzony został Brat Moris Maurin za książkę "Wierzę w Kościół". W trudnym okresie dla polskiego katolicyzmu Brat Moris dzieli [...]

Rafał Dutkiewicz

Rafał Dutkiewicz W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” nagrodzony został Rafał Dutkiewicz za książkę "Nowe horyzonty". Wyróżniony za książkę Nowe horyzonty, w której otwiera nowe horyzonty [...]

Władysław Stróżewski

Władysław Stróżewski W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” nagrodę otrzymał Władysław Stróżewski za całokształt twórczości. Wyróżniony za całokształt twórczości, z której przebija blask dobra, prawdy i piękna. Władysław Stróżewski odważnie [...]

Laureaci 2006

Janina Ochojska-Okońska

W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzona została Janina Ochojska-Okońska. Jej imponująca i zakrojona na coraz szerszą skalę działalność w Polskiej Akcji Humanitarnej nieustannie przypomina Polakom, jak wielką [...]

Piotr Kłodkowski

Piotr Kłodkowski W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” nagrodzony został Piotr Kłodkowski za książkę "O pęknięciu wewnątrz cywilizacji". "O pęknięciu wewnątrz cywilizacji" z niezwykłą empatią i [...]

Karol Tarnowski

Karol Tarnowski W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” nagrodę otrzymał Karol Tarnowski za książkę "Usłyszeć niewidzialne". "Usłyszeć niewidzialne"- zarys filozofii wiary, która jest imponującym dowodem na to, że wiara nie [...]

Laureaci 2005

ks. Manfred Deselaers

W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzony został ks. Manfred Deselaers za pracę nad pojednaniem polsko-niemieckim i chrześcijańsko-żydowskim w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. ks. Manfred Deselaers, [...]

Mirosława Grabowska

Mirosława Grabowska W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” nagrodzona została Mirosława Grabowska za książkę "Podział postkomunistyczny". Z recenzji książki pióra Jarosława Gowina, która ukazała się w [...]

ks. Wacław Hryniewicz

W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” nagrodę otrzymał ks. prof. Wacław Hryniewicz za dwie książki "Kościół jeden jest. Ekumeniczne nadzieje nowego stulecia" i "Dlaczego głoszę nadzieję?". ks. Wacław Hryniewicz OMI, [...]

Laureaci 2004

Teresa Sawicka i Marta Sawicka

Teresa Sawicka i Marta Sawicka W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzone zostały Teresa Sawicka i Marta Sawicka.

ks. Tomasz Węcławski

ks. Tomasz Węcławski W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” nagrodę otrzymał ks. Tomasz Węcławski za książkę "Królowanie Boga. Dwa objaśnienia wyznania wiary Kościoła".

Laureaci 2003

Barbara Skarga

W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” nagrodę otrzymała prof. Barbara Skarga za książkę "Ślad i obecność".

Laureaci 2002

Bronisław Baczko

W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” nagrodę otrzymał prof. Bronisław Baczko za książkę "Hiob mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronności zła".

Ryszard Kapuściński

Ryszard Kapuściński W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” nagrodzony został Ryszard Kapuściński za całokształt publicystyki.

Bogdana Pilichowska-Ragno

Bogdana Pilichowska-Ragno W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzona została Bogdana Pilichowska-Ragno.

Laureaci 2001

Stefan Swieżawski

Stefan Swieżawski – historyk filozofii i duchowy autorytet  Laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera w 2001 roku w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”, prof. Stefan Swieżawski (1907 [...]

ks. Herbert Hlubek

ks. Herbert Hlubek W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzony został ks. Herbert Hlubek. Pierwszym laureatem Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera w kategorii „inicjatyw duszpasterskich [...]

Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak-Jeziorański W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” nagrodzony został Jan Nowak-Jeziorański za całokształt twórczości. Jan Nowak-Jeziorański (właściwie Zdzisław Jeziorański) urodził się roku w Berlinie w [...]

Go to Top